Posted By: Dezeek Media

Aplikasi web BajetKahwin dibangunkan ialah untuk memberikan jumlah anggaran untuk majlis perkahwinan orang Melayu Islam di Malaysia.Pengguna boleh memilih untuk menetapkan jumlah budget dan harga mengikut setiap perkara yang biasanya diperlukan dalam majlis perkahwinan.


View Website


Share on Facebook